Kaidah Fiqih Jual Beli

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَ التَّحْرِيْمِ Terjemah: “Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.” Maraaji' (Senarai Pustaka): Muhammad Arifin Badri…