Selasa, September 28, 2021

MARAAJI' (SENARAI PUSTAKA)

temanshalih.com merujuk kepada buku pendidikan aqidah sunnah dan manahaj salaf yang ditulis oleh 'Alim (para Ulama) dan Asatidz (para Ustadz) bermanhaj salafi. Baik yang merupakan buku terjemah, mau pun tulisan dalam negeri.

Berikut ini daftar pustaka kami:

Palestina Yang Terlupakan

2018
Basalamah, Khalid. 2018. Palestina Yang Terlupakan. Jakarta Timur: Pustaka Ibnu Zaid.

Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam

2013
Sabiq, Ahmad. 2013. Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam. Gresik: Pustaka al-Furqon.

Terjemah At-Tafsir Al-Muyassar: at-Tafsirul Muyassaru (mushaf al-Madinah an-Nabawiah)

2016
Tim Ulama Mushaf Syarif Mujamak Malik Fahd. 2016. Terjemah At-Tafsir Al-Muyassar. Surakarta: YSPII & Al-Qowam Group.

Do’a dan Wirid Mengobati Guna-Guna dan Sihir Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah

2016
Abdul Qadir Jawas, Yazid . 2016. Terjemah At-Tafsir Al-Muyassar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.

Mukhtasar Shaidul Kathir: Untaian Renungan Penuh Hikmah Pembangkit Energi Takwa.

2016
Dr. Ahmad bin Utsman al-Mazyad . 2010. Untaian Renungan Penuh Hikmah Pembangkit Energi Takwa. Madar al-Wathan Li an-Nasyr.

Halaman ini masih dalam pengembangan, terimakasih.