Beranda Kaidah Fiqih

Kaidah Fiqih

Kaidah Fiqih (Qowaid Fiqhiyyah, Qowaid Ushul Fiqh, Fiqih Islam, Asas Hukum Islam)

Kumpulan kaidah ushul fiqih dari kitab atau buku-buku fiqih berbahasa Arab dan terjemah. Kaidah ushul fiqh bermanfaat bagi seorang mukallaf untuk menyelesaikan masalah hukum.

Berikut ini adalah kumpulan kaidah fiqih Islam: