Categories
Taaruf Tata Cara Muslim

Cara Menolak Taaruf Sesuai Kaidah Muamalah

Untuk mengetahui cara menolak taaruf yang sesuai dengan kaidah muamalah dalam Islam. Saudara dapat memperhatikan 3 (tiga) contoh cara menolak taaruf yang disampaikan dengan tata bahasa yang baik. Dengan memperhatikan contoh cara menolak taaruf, saudara dapat terhindar dari perasaan berat (masyaqqah) dalam menolak.

Bagaimana cara menolak taaruf yang baik?

Tidak ada standar baku dalam kaifiah/ cara menolak taaruf. Hal ini tersirat dalam buku Pernikahan & Hadiah Untuk Pengantin, karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat. Cara menolak taaruf dikembalikan kepada adab muamalah dalam menyelesaikan persoalan yang dikenal dalam syari’at.

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ فَليَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam.” – HR. Bukhari, Muslim.

Apabila tidak berkenan untuk ta’aruf, cukup bagi seseorang yang diundang ta’aruf dengan mengatakan:

 • “Saya tidak suka,”;
 • “Saya tidak berkenan,”;
 • “Saya tidak teratarik,”;
 • dan seterusnya.

Rasulullah (‎صلى الله عليه وسلم) bersabda,

‎الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

“… Perkataan yang baik adalah sedekah …” – Shahih Bukhari nomor 2989 (كتاب الجهاد والسير)

Bagaimana menyikapi penolakan (apabila anda ditolak)?

Tidak perlu bagi seseorang lelaki yang ditolak undangan ta’aruf-nya oleh wanita yang dia sukai merasa berat hati dan-atau rendah diri. Sebab setiap pihak yang terlibat dalam ta’aruf memiliki hak yang sama dalam menerima atau menolak, meninggalkan atau membatalkan.”[1]

Mengapa sulit untuk mengakhiri atau menolak taaruf?

إِنَّكَ لَنْ تَدَ عَ شَيْئًا لِلهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ الله بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allāh ‘Azza Wa Jalla (Allāh yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia), kecuali Allāh akan menggantikan untukmu sesuatu yang lebih baik. – H.R. Waki’ dalam Az Zuhd 2/68, Ahmad 5/363 dan Al Qudha’i dalam Musnad Syihab 1135 dengan sanad shahih sesuai syarat Muslim. Lafadzh ini dinukil dari Qowa’id Fiqhiyyah, hal. 300.

Didapati fenomena di mana seseorang itu sulit untuk mengakhiri ta’aruf, hingga bimbang dalam mencari cara menolak ta’aruf. Padahal dasar untuk menolak taaruf telah jelas nampak tanda-tandanya, yakni telah diketahui akhlaq tercela pada diri orang yang sedang dalam proses ta’aruf.

Perasaan sulit ini (masyaqqah) disebabkan dirinya telah menaruh perasaan cinta kepada orang yang baru dikenal. Oleh sebab itu, hendaknya seorang muslim tidak tatsabbut (tergesa-gesa) dalam membangun perasaan cinta (mahabbah).

Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebelum membangun perasaan cinta terhadap seseorang adalah dengan jalan meneliti terlebih dahulu orang tersebut, dengan cara:

 • Memperhatikan tabi’atnya;
 • Dengan siapa dia bergaul atau berteman;
 • Bagaimana sikapnya dalam menanggapi suatu persoalan.

Teliti tidak sama dengan tajassus atau memata-matai. Perbedaannya adalah bahwa yang dimaksud teliti yakni memperhatikan suatu hal yang nampak yang ada pada dirinya.

Sementara untuk ihwal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka serahkan saja urusannya antara dia dengan Allāh عَزَّ وَجَلَّ. Sebab hukum asal seorang muslim adalah jujur dan amanah. Oleh karenanya dikedepankan asas prasangka baik atau Khusnu-Zhan.

Perlukah dijelaskan alasan menolak taaruf?

Tidak perlu bagi seseorang untuk menjelaskan alasan menolak taaruf. Mafhum ada kalanya penyebab-penyebab menolak taaruf dapat dinyatakan dan ada kalanya tidak dapat diungkapkan dengan lisan maupun tulisan, akan tetapi hanya ada terpendam dalam hati yang sangat memberatkan apabila didengarkan atau disampaikan.”[2]

Perlu juga diketahui beberapa alasan yang kuat (alasan syar’i) bagi seseorang untuk menolak taaruf dan-atau menghentikan ta’aruf:

 • Orang yang mengundang ta’aruf adalah Mubtadi’ (seorang ahli bid’ah/ pelaku ajaran baru dalam peribadatan);
 • Orang yang mengundang ta’aruf adalah seorang al-Mujahir (pelaku maksiat terang-terangan: perokok, peminum khamr/ minuman keras, maisir/ judi dan yang semakna dengannya);
 • Orang yang mengundang ta’aruf adalah seorang mukallaf yang meninggalkan shalat;
 • Orang yang mengundang ta’aruf adalah seorang penggemar lahwal hadiits (musik);
 • Orang yang mengundang ta’aruf adalah seorang yang gemar mencela Umara‘ (penguasa) atau Ulil Amri (pemerintah) misal kelompok ekstremis, khawarij dan hizbuttahrir atau di Indonesia dikenal Hizbuttahrir Indonesia (HTI);
 • Orang yang mengundang ta’aruf adalah seorang pezina yang belum bertaubat.[/list]

  Meskipun demikian dalam menjalani segala urusan terkait ta’aruf dan nazhar, harus dibangun di atas landasan niat yang baik dan benar (asas itikad baik). Namun apabila dalam proses ta’aruf terjadi pembatalan karena sesuatu yang baru diketahui belakangan, yang hal itu menimbulkan perasaan menyesal, maka Agama tidak melarang dan membebani apa pun atas penolakan atau pembatalan dimaksud.

  Rasulullah ‎صلى الله عليه وسلم bersabda:

  مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ

  Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya.” – HR. At-Tirmidzi.

  Kalimat Menolak Taaruf

  Untuk mengetahui bagaimana cara menolak ta’aruf yang baik, saudara dapat memperhatikan 3 (tiga) cara menolak taaruf di bawah ini:

  Cara Menolak Ta’aruf 1

  Bismillāhirrahmānirrahīm.

  Saudara muslim yang sama-sama kita mengharap Rahmat Allāh عَزَّ وَجَلَّ.

  Melalui ini saya hendak mengucap terimakasih untuk segala kebaikan, semoga saudara dan saya istiqamah di atasnya.

  Dengan menimbang beberapa hal, saya menetapkan untuk tidak melanjutkan ta’aruf ini. Oleh karena suatu alasan yang saya tidak dapat mengutarakannya. Artinya setelah ini, tidak ada lagi pembicaraan ihwal pernikahan. Semoga tidak ada permusuhan di antara kita yang semata-mata mengharap Wajah Allāh عَزَّ وَجَلَّ.

  Jazakallāh-Khayran: Semoga Allāh عَزَّ وَجَلَّ membalas perbuatan saudara dengan yang jauh lebih baik.

  Your sister in Islam, (tulis nama saudari tanpa tanda kurung).

  Cara Menolak Taaruf 2

  Bismillāh.

  Saudariku yang aku cintai karena Allāh عَزَّ وَجَلَّ. Yang sama-sama kita mengharap Wajah-Nya.

  Semoga hati kita diberikan kelapangan dalam membaca tulisan ini.

  Aku manusia yang lemah hatinya, yang berusaha kuat dengan yakin terhadap kuasa-Nya. Aku juga manusia yang banyak salah, yang berusaha menghindari berbuat salah dengan sekuat daya dan upaya, yang kekuatan itu merupakan rizki dari-Nya.

  Aku yang berusaha menjaga lisan sebab benci menyakiti perasaan orang lain, sehingga sulit bagiku untuk berkata jujur dengan kalimat yang halus tanpa menggores perasaan. Sebab kita sama-sama mengetahui bahwa kejujuran tidak selalu berarti berisi hal-hal yang menyenangkan bagi orang lain yang mendengarnya.

  Pada saat pertama kita bertemu walau jarak dan ruang memisahkan, nyatanya hal itu tidak dapat menghentikan dahsyatnya impian untuk merasakan kebahagiaan yang lebih. Perasaan suka yang terus berkembang setiap waktu. Hingga mulai tumbuh cinta.

  Akan tetapi sulit juga bagi hati ini, untuk menerima kenyataan, yang waktu belakangan baru aku ketahui.

  Meskipun demikian, (yang engkau juga mengetahuinya) aku tidak menyerah. Aku terus berusaha untuk menafikan rasa kalah, cemburu, amarah dan kecewa. Dengan jalan kembali memikirkan hal-hal yang pada waktu pertama membuat aku “betapa bahagia bertemu denganmu.”

  Namun nyatanya, hati ini terus menyimpan kegelisahan yang tak terelakkan. Sulit bagiku mengingatmu tanpa merasa cemburu. Cemburu yang sangat membakar. Sebuah perasaan kalah oleh kenangan masa lalu.

  Dengan menguatkan hati, aku mohon pamit. Aku memutuskan untuk mengakhiri ta’aruf ini. Dan itu berarti tidak ada lagi pembicaraan mengenai nikah dan walimah. Aku berharap, semoga tidak ada sikap saling benci di antara kita, sehingga kita dapat bermuamalah sebagaimana mestinya.

  Semoga Allāh عَزَّ وَجَلَّ mengganti dan mempertemukanmu dengan seseorang yang lebih baik dariku. Semoga Allāh عَزَّ وَجَلَّ menutup aib-aib kita, mengganti kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dengan amal shalih. Insya-Allāhu-Ta’āla.

  Jazakillah Khairan: Semoga Allāh عَزَّ وَجَلَّ membalas perbuatan saudara dengan yang jauh lebih baik.

  Your brother in Islam, (tulis nama saudara tanpa tanda kurung).

  Cara Menolak Taaruf 3

  Bismillāhirrahmānirrahīm.

  Sejak awal kita kenal (ta’aruf) hingga hari ini, belum ada kesempatan bagi saya untuk bertamu ke rumah dengan maksud untuk nazhor (melihat).

  Aku memohon maaf, apabila selama kita berkomunikasi dan saling mengenal ada di antara ucapanku yang kelewat batas, demikianlah diriku yang dha’if (lemah) yang terus belajar untuk istiqamah dalam kebaikan.

  Aku mencukupkan ta’aruf sampai di sini (diwaktu sekarang ini), tidak berlanjut khitbah (lamaran) dan nikah.

  Jazakillah Khairan: Semoga Allāh عَزَّ وَجَلَّ membalas perbuatan saudari dengan yang jauh lebih baik.

  Your brother in Islam, (tulis nama saudara tanpa tanda kurung).

  Konklusi Cara Menolak Taaruf

  Demikianlah cara menolak taaruf baik dari sisi laki-laki (cara menolak taaruf 2 & 3) mapun sisi wanita (cara menolak ta’aruf 1). Hendaklah para pihak yang berurusan dalam ta’aruf membekali dirinya dengan ilmu agama, secara khusus bab nikah. Sehingga mereka memiliki pengetahuan yang komprehensif ihwal ta’aruf, khitbah, nikah, walimah dan berumah tangga.

  Kehormatan dan Harga Diri adalah Sesuatu yang Diwariskan

  Dengan demikian (dengan mempelajari bab nikah secara komprehensif) segala kekurangan, kesalahan dan aib yang didapati selama masa ta’aruf tidak disebarluaskan dan mencederai kehormatan dan harga diri seorang muslim. Sebab kehormatan adalah sesuatu yang diwariskan.

  Asas Keridhaan Para Pihak yang Terlibat

  Dalam Islam tidak ada paksaan dalam ranah privat/ muamalah, semua berdasar kepada asas keridhaan para pihak yang berkepentingan/ yang bermuamalah.

  Take It or Leave It

  Sementara itu dalam terminologi asing dikenal “Take It or Leave It.” Olehkarenanya hendaklah seseorang itu tidak memaksa orang lain untuk terikat dalam suatu perjanjian/ akad yang dia tidak menghendakinya/ yang baginya tidak memberi manfaat/ tidak banyak memberi manfaat.

  Maraaji’ (Senarai Pustaka)

  [1] Abdul Hakim bin Amir Abdat, Pernikahan & Hadiah Untuk Pengantin, (Jakarta: Maktabah Mu’Awiyah bin Abi Sufyan, cetakan ke-tiga 1436 H/ 2015 M), hal. 142.

  [2] Ibid, hal. 161.

  سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

  Lisensi Creative Commons: [1] Atribusi, [2] Non Komersial, [3] Berbagi Serupa 4.0 Internasional.
  Beri kesempatan bagi orang lain untuk membaca dan turut dalam kebaikan.

  مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ
  Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. - Shahih Muslim nomor 1893

  Klik bagikan/ share dan tetap menjaga amanah ilmiah dengan mencantumkan sumbernya: temanshalih.com

  Laporkan konten negatif: Disclaimer

By teman shalih

Hijrah yang Shahih.