Apa yang dimaksud dengan Mudarah dan Mudahanah?

Mudarah itu mathlubah (sesuatu yang seharusnya), yakni berlaku lembut dan ihsan/baik dalam bermuamalah dengan masyarakat, serta menahan dan sabar akan keburukan mereka, agar masyarakat awam tidak menjauhi para pendakwah sunnah.

Baca Selengkapnya