HomeIntisari Cahaya IlmuAkhlaq Seseorang Menjadi Baik Dengan Menuntut Ilmu

Akhlaq Seseorang Menjadi Baik Dengan Menuntut Ilmu

Intisari Cahaya Ilmu Nasihat 0 likes 221 views share

حَسُنَتْ أَخْلَاقُ الْمَرْءِ بِطَلَبِ الْعِلْمِ


“Akhlaq Seseorang Menjadi Baik Dengan Menuntut Ilmu”
– Artinya seseorang yang menghendaki dirinya untuk berada dalam jalan ketaatan setelah sebelumnya ia menghabiskan waktu dalam jalan-jalan kemunkaran dan kemaksiyatan yang kemudian ia menyesali dosa-dosanya dan takut akan ancaman azab Allah ‘Azza Wa Jalla (Mahamulia dan Mahaagung) yang akan ditimpakan kepadanya, tidak dapat tidak ia harus membekali dirinya dengan ilmu dan pengetahuan agama disamping ia juga perlu berteman dengan orang-orang shalih yang akan senantiasa mengingatkan dan mengajak dirinya untuk berlomba dalam kebaikan (Fastabiq-al-Khayrat).

Sebab dengan ilmu Agama yang lurus sesuai Kitabullah & As-Sunnah Ash-Shahihah (Sunnah yang Shahih), seseorang akan memiliki Bashirah (kekuatan hati untuk dapat membedakan antara yang Haq dengan yang bathil), yang dengan itu ia  (seseorang yang hijrah/al-Muhajirin) akan lebih kuat dalam langkah meniti hidup sesuai pedoman Sunnah (perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah ﷺ).

Artinya ilmu Agama tidak dapat dinafikan dari seseorang yang ingin memenuhi dirinya dengan Akhlaq yang Mulia, sebab dengan keilmuan yang ada pada dirinya ia akan tertuntun untuk selalu mutaba’ah (mengikuti) kepada Uswatun Hasanah yang ada pada diri Rasulullah ﷺ sesuai pemahaman Salafuna-Shalih (Pendahulu kita yang Shalih yakni Para Shahabat Rasulullah/Khulafa-ur-Rashidun), sebab para Shahabat Radhiy-Allaahu-‘Anhum adalah orang-orang yang paling mengerti dan memahami Sunnah Rasul-Nya.

Lantas bagaimana apabila ditemukan seorang mutsaqqaf (orang yang berwawasan) dalam perkara Agama namun tabiatnya dan akhlaq-nya buruk? Sebabnya dapat dilihat pada 3 (tiga) perkara. Pertama, ia menuntut ilmu agama dari sumber yang bathil/firqah/kelompok yang sesat. Kedua, ia mengamalkan Agama dengan cara yang salah. Ketiga, ia menuntut ilmu dari sumber yang benar namun ia masih berkumpul dengan teman-teman lama yang hidup dalam kemaksiyatan.